Welkom op de site van Stichting Samast

Stichting Samast is een wooninitiatief en heeft als doel  (jong) volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), al dan niet in combinatie met een lichtverstandelijke beperking, slechthorendheid en/of autisme zo zelfstandig mogelijk te laten wonen met begeleiding door professionele zorgverleners.