Missie & Visie

Missie

Wij vinden het belangrijk om de bewoners een veilige woonomgeving te bieden, waarbij begeleiding op maat geboden wordt.
Hierbij uitgaan van het positieve en de mogelijkheden van de bewoners, zodat de bewoners zich maximaal kunnen ontwikkelen en op zijn of haar manier zo goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. 

Visie (op zorg)

Het bevorderen van het welbevinden en de zelfredzaamheid van onze bewoners vergroten, waarbij de zorg wordt afgestemd op het individu en iedereen zichzelf mag zijn. Ondersteuning waar nodig en zelfstandig waar het kan.

De zorg dient aan te sluiten bij de zorgbehoefte van de bewoners met specifieke ondersteuning voor de auditieve beperking.  Het bieden van begeleiding vindt plaats op verschillende leefgebieden.