Over ons

Stichting Samast is een wooninitiatief. Opgericht door enkele ouders om een passende woonvorm te creëren voor hun kinderen.

De naam Samast is een samenvoeging van de locatie: Sancta Maria Studio’s.

Het wooninitiatief is opgericht met als doelstelling: jongvolwassenen, met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), al dan niet in combinatie met een auditieve beperking, ADHD en/of autisme zo zelfstandig mogelijk te laten wonen met begeleiding door professionele zorgverleners.

Ons uitgangspunt is een best passende woonsituatie te creëren afgestemd op de behoefte van elke bewoner.