Doelgroep

Bij Stichting Samast wonen jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), al dan niet in combinatie met:

  • een licht verstandelijke beperking
  • Autisme Spectrum Stoornis
  • ADHD
  • een auditieve beperking (zoals slechthorendheid)

Ieder bewoner, die in deze woonvorm gaat wonen beschikt over een WLZ indicatie van het CIZ of beschermd wonen indicatie vanuit gemeente, die recht geeft op een Persoon Gebonden Budget.

Door de PGB’s samen te voegen is het mogelijk om 24u zorg in te kopen.

De bewoners zullen een zekere mate van zelfstandigheid hebben en met ondersteuning in staat zijn zorg te dragen voor hun eigen studio. Zie voor meer informatie het bewonersprofiel.