Steun ons

  • Donaties

De bewoners van Samast zullen vanwege hun beperking leven van een inkomen op minimumniveau. Natuurlijk proberen de ouders hun kinderen financieel te (blijven) ondersteunen waar ze dat kunnen…

Het in stand houden van een wooninitiatief als Samast vraagt echter veel extra geld.

Denk hierbij aan de afschrijving van de gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Behalve de gebruikelijke inrichtingskosten, is er ook geld nodig om ondersteunende domotica aan te leggen en te onderhouden.

Verder moeten we als stichting sparen om onverhoopte tijdelijke leegstand te kunnen overbruggen, mocht een bewoner (genoodzaakt zijn om te) vertrekken. Aangezien de groepssamenstelling enorm belangrijk is van het welzijn van iedere bewoner, kost het vinden van een nieuw groepslid soms wat langere tijd. Een periode waarin de inkomsten deels (individuele huur en zorgbudget) wegvallen, maar de kosten voor de stichting onverminderd hoog blijven. Een dergelijke periode moet met het vormen van deze reserve opgevangen kunnen worden. Als ouders  en wettelijke vertegenwoordigers sparen we samen voor dit alles, maar we kunnen dit niet alleen en hebben hulp nodig van sponsoren en donateurs.

Met velen staan we sterk. Aan iedereen die dit initiatief een warm hart toedraagt, vragen wij om een donatie:

Rek nr. NL03RABO0354778471 t.n.v. Stichting Samast

  • Sponsoren:

Ook zijn er wellicht bedrijven die ons initiatief willen sponseren. Jouw bedrijf kan het verschil maken.
Stichting Samast heeft een ANBI- status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Behalve met geld, kun je ons initiatief ondersteunen door goederen of diensten aan te bieden. Wat voor idee je ook hebt om ons te helpen, we horen het graag van je.

Stichting Samast is de volgende stichtingen en bedrijven enorm dankbaar voor hun financiële bijdrage: